Site Overlay

Contaminació

La contaminació ambiental o pol·lució és la introducció de substàncies o altres elements físics en un medi, que provoquen que aquest sigui insegur o no apte per al seu ús.

És sempre una alteració negativa de l’estat natural del medi ambient i, generalment, es produeix com a conseqüència de l’activitat humana considerant-se una forma d’impacte ambiental.

La contaminació es pot clasificar segons el tipus de font d’on prové, o per la forma que emet o el medi que contamina. Hi ha molts de agents contaminants, entre ells les substàncies químiques (com les plaguicides, el cianur, els herbicides entre altres…), els residus urbans, el petroli o les radiacions ionizants.

Tots aquests poden produÏr malalties, danys als sistemes o el medi ambient.

En el 2015, la contaminació va provocar la mort de mes de 9 millons de persones. L’ultim informe de la OMM (Organizació Meteorològica Mundial) va assenyalar que el 2021 la concentració de CO2 en l’atmosfera va ser la més alta de la histoòria, amb 419,7 ppm.

La contaminació no hauria d’existir ja que molts animals moren per aquesta causa, ens esteim matant, sabeu per què cada vegada fa més calor? Per la contaminació, el pol nord i el pol sud s’estan fonguent.

 

La contaminació es la literació de les propietats d’un medi per incorporació generalment deguda a l’acció directa o indirecta dels animals.

 

Sabies que l’aire que respires i el menjar que ingereixes diàriament conté substàncies tòxiques.

 

En la nostra sang hi ha 300 substàncies químiques.

 

 La contaminació atmosférica provoca 33.000 morts a l’any a España.

 

 Cada any uns 8 milions de tones de plàstics acaben a la mar.

Que pots fer tu per millorar?

 

De totes maneres, el teu suport és fonamental per impulsar les nostres companyes a favor del medi ambient.

 

Voltros podrieu tirar la basura a la paperera, no al sól.

 

Si tots feim les coses bé alomillor podrem viure uns anys més.