Site Overlay

Definició

Un ecosistema es un lloc determinat a von viuen diferents éssers vius com plantes, animals, bacteris, fongs…

Hi ha molts de tipus:

Ecosistema d’aigua terrestre: son aquells que es localitzen en el sól o en el subsol, ocupen el 30% de la terra i esdivideixen en els següents tipus, deserts, sabanes, praderes, selves, boscs, zones de cultiu.

Ecosistemes aquatics: es caracteritzen per la presencia d’aigua com complement principal,  l’aigua pot ser salada o dolça per aixó trobam diferents ecosistemes aquatics, oceans, mars, esculls, llagunes, llacs, estanys, rius, torrents.

Ecosistemes mixtos: els ecosistemes es troben a llocs determinats al planeta, poden estar formats per terrenys d’aigua, terra o aire, els principals ecosistemes que existeixen en la natura son, humedals, manglars, marismes, costes.

Ecosistemes artificials: son ecosistemes no naturals, es a dir, canviats per l’esser humà, els principals tipus d’ecosistemes artificials son, ecosistemes urbans, ecosistemes agricoles, agrepecuaris, ecosistemes de presa.

Organismes d’un ecosistema:

En els ecosistemes hi ha molt de tipus d’organismes o d’essers vius amb diferents funcions a diferents nivells, es poden clasificar en aquestes 3 categories:

Productors, son aquells organismes capaces de generar el seu propi aliment a partir de substàncies organiques i amb l’ajuda de la llum solar.

Consumidors, son el organismes que s’alimenten d’altres essers per que no tenen la capacitat de fabricar el seu propi aliment per exemple les vaques, les granotes o els esser humans.

Descomponedors,es trata d’organismes que s’alimenten de materia organica en descomposició d’altres essers vius com fulles seques, cadavers d’animals, troncs d’arbres morts o escrements.