Site Overlay

Flors

 

¿Qué es desenvolupen les plantes? 

 

Les plantes es desenvolupen per els aparells reproductors. Els aparells reproductors de moltes plantes són les flors, la seva funció concreta y específica és protegir els òrgans reproductors els quals són els estams i pistils, per aconseguir la pol·linització, la qual permet la preservació de l’espècie a través del temps i de l’espai, evitant extinció.

 

¿Qué es una flor?

 

La flor és l’estructura reproductiva característica de les plantes anomenades espermatofites o fanerògames. La funció d’una flor és produir llavors a través de la reproducció sexual.