Site Overlay

Resum Plantes

Les plantes desenvolupen aparells reproductors. Els aparells reproductors de moltes plantes són les flors, la seva funció concreta i específica és protegir els òrgans reproductor els quals són els estams i pistils, per aconseguir la pol·linització, la qual permet la preservació de l’espècie a través del temps i de l’espai, evitant extinció.