Site Overlay

Animals Terrestres

Els animals terrestres són animals que viuen predominant o totalment a la terra, a diferència dels animals aquàtics.

 

Existeixen molts de tipus d’animals terrestres:

-Els saxícoles o rupícoles son animals que viuen a les perdres.

-Els arenòcoles que viuen a la arena.

-Els troglobits, hipogeus o troglobionts viuen predominantment en coves.

 

La clasificació d’una espècie d’animal com terrestre o aquàtica és de vegades difícil.

Molts d’animals considerats terrestres tenen un cicle vital que es desenvolupa en gran part dins de l’aigua. Per exemple: els pingüins, les foques i ses morses.